☎ 077-717-7272, 054-481-1093

הסדרת מעמד עבור הורה קשיש בודד של אזרח ישראלי

מדובר בעוד הסדר הומניטארי במהותו, שבא להקל על אזרחים ישראליים שהוריהם נשארו אל מעבר לקו הגבול ואין להם זכויות עלייה. למשל, בן זוג לא יהודי (שקיבל אזרחות בישראל מכוח נישואין לאזרח ישראלי) אשר השאיר בארץ מוצאו הורה קשיש בודד רשאי להגיש בקשה לפי נוהל 5.2.0033.

ישנם מספר קריטריונים לפיהם מחליטה מד״י האם פלוני עונה להגדרת ״הורה קשיש בודד״ הקבועה בנוהל.

ובכן, מיהו הקשיש ? לצורך קבלת מעמד הקשיש הוא גבר שמלאו לו 64 שנים, או אישה שמלאו לה 62 שנים.

מיהו ״בודד״? אדם שאין לו ילדים נוספים ו/או בן זוג בחו”ל ו/או תלויים הנמצאים באפוטרופסיות או תחת חסותו, שמתגוררים מחוץ לישראל.

חשוב לציין , כי פסיקת בתי המשפט בישראל מכירה במקרים , בהם למבקש המוזמן ישנו ילד נוסף בארץ מוצאו , אולם הקשר עמו נותק לגמרי או לפחות הוא קשר רופף עד כדי חוסר יכולת של אותו ילד להוות עבור ההורה מן ״משענת״ לעת זקנה.

בדרך כלל מעמד ניתן לאחר התדיינות משפטית סבוכה וממושכת.

בדומה לקבלת מעמד עבור בן זוג זר של אזרח ישראלי, גם במקרה של הורה קשיש בודד, הליך קבלת המעמד הוא הליך הדרגתי. דהיינו, הליך מורכב ממספר ״מדרגות״ – שלבים, בהם המוזמן שוהה בישראל מכוח אשרה שמסדירה שהייה זמנית.

הוראות הנוהל מבדילות בין קבוצות גיל שונות, לפי ההשתייכות לקבוצה נקבע כמה שלבים יעבור המבקש לקראת קבלת מעמד קבע. כך למשל, אישה ששייכת לקבוצת הגילאים 62-65 תשהה במשך 12 החודשים הראשונים מכוח אשרת תייר (ב/2), לאחר מכן עד 27 חודשים נוספים תוארך לה אשרת התייר מעת לעת, וכעבור תקופה של 3 שנים ושלושה חודשים היא תהיה רשאית לקבל אשרה מסוג ב/1 (תייר עם רישיון לעבוד) , ורק לאחר שמלאו 6 שנים מתחילת ההליך, היא תהיה רשאית לקבל אשרה מסוג א/5. במקרה כזה, מעמד קבע יינתן לה רק לאחר תקופה של כ-8 שנים.

כל האמור לעיל הוא בכפוף לעמידה בכל תנאי הנוהל החלים בכל אחד מהשלבים המתוארים לעיל.

מחד גיסא, מדובר בהסדר הומניטארי – הרי אין להורה קשיש בודד זכות קנויה בדין לקבל מעמד, ובמידה מסוימת מדינת ישראל מעניקה לו הטבה (להיות בחיק משפחתו לקראת ימי הזקנה), אולם מאידך גיסא שהות כל כך ממושכת של אדם בגיל מתקדם ללא יכולת לקבל שירותי רפואה בקופת חולים, מעוררת לא מעט בעיות. חשוב להבהיר: אדם מקבל זכות להיות חבר קופת חולים שעה שניתנת לו אשרה מסוג א/5. במקרה המתואר בדוגמה – רק כעבור 6 שנים מתחילת ההליך.

היות וקיים פער גדול בין הוראות שהנוהל קובע ביחס לקבוצות גילאים שונות , קיימת חשיבות רבה לתזמון הגשת בקשה, נכונות הטענות שבה, והמסמכים שמצורפים לה. כל טעות בהגשה עלולה להוביל להימשכות הליך ואף לביטולו במקרים מסוימים.

ארכיון מאמרים

הכל על משרד הפנים בעמוד הפייסבוק שלנו

ביקורות

מלאו את הטופס הבא וניצור איתכם קשר בהקדם האפשרי

077-717-7272