☎ 077-717-7272, 054-481-1093

קבלת אזרחות ישראלית עבור הורה של חייל בצה״ל

מדינת ישראל דואגת לבניה ובנותיה. מתוך רצון לתמוך בחיילים וחיילות אומץ הסדר הומניטארי במהותו – מתן מעמד קבע בישראל להורים של חיילים המשרתים בסדיר, בתנאים שנקבעו בנוהל מס׳ 5.2.0036 (מתן מעמד להורה של חייל/ים).

נדגיש, כי המעמד ניתן לא מכוח סעיף מפורש בחוק, אלא כהסדר הומניטארי, יוצא דופן.

נוהל זה יחול על חייל אזרח ישראלי שמשרת בשירות סדיר בצה״ל 12 חודשים לפחות ונקרא לשרת מעל 18 חודשים, אף אם שוחרר טרם סיום התקופה (מחמת מחלה, החמרת מחלה, או חבלה שאירעו בתקופת שירותו).מדובר בחייל שהורה/יו הביולוגי מתגורר בחו״ל ומבקש להצטרף אליו ולשהות לצדו במהלך שירות הסדיר של החייל.

הגשת בקשה אפשרית אף לאחר מועד סיום השירות הסדיר של החייל בהתאם לתקופה ששירת בפועל ועד לתקופה מקסימלית של 64 חודשים ממועד גיוסו לשירות. למשל ככל שהחייל שירת 18 חודשים, תתאפשר הגשת בקשה עד 18 חודשים מיום סיום השירות הסדיר וככל ששירת 24 חודשים שירות סדיר בצה”ל, תתאפשר הגשת הבקשה 24 חודשים ממועד סיום השירות הסדיר.

בתחילת ההליך, יקבל ההורה המוזמן אשרת שהייה זמנית והיא תוארך כל שנה בכפוף להגשת בקשה להארכת רישיון ובדיקתה. הבדיקה תכלול בין היתר, בדיקת מרכז חיים של החייל וההורה/ים, המשך קיום הקשר בין ההורה/ים לחייל, ועוד מספר בדיקות טכניות שיעשו ע״י פקידי משרד הפנים במהלך הטיפול בבקשה.

ככל שההורה המוזמן ירצה להמשיך ולשהות בישראל לאחר תום תקופת שירותו הסדיר של החייל המזמין, ולאחר שהייה של 4 שנים במעמד א/5 יקבל/ו ההורה/ים מעמד של תושב קבע בהתאם לנוהל 5.2.0023 אם יבקש/ו זאת ובהעדר מניעה לקבלת מעמד.

בתום שנה כתושבי קבע יוכל/ו ההורה/ים להתאזרח ע”פ בקשתם ע”פ נוהל 4.4.0001 כל זאת ככל שהחייל והוריו עומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל זה ובכפוף לקיומו של מרכז חיים המשותף בישראל ובכפוף לסייגים הרגילים להענקת תושבות ואזרחות ואם הדבר אינו מנוגד לתקנת הציבור.

אזרחותם לא תותנה בויתור על אזרחותם הקודמת.

יודגש , כי מדובר בהסדר שעודכן לאחרונה לא מזמן והוא בעל תוקף מיום 01.07.2022.

משרדנו מעניק שירות מקצועי המבוסס על שנים רבות של ניסיון לחיילים והוריהם אשר רוצים לשהות זה לצד זה במהלך שירותו הצבאי של החייל/ת וע״י כך  להקל על החייל וההורה, תוך שמירה על זכויותיהם בהתאם לנוהל.

ארכיון מאמרים

הכל על משרד הפנים בעמוד הפייסבוק שלנו

ביקורות

מלאו את הטופס הבא וניצור איתכם קשר בהקדם האפשרי

077-717-7272